« Úvod | Historie »

Válečná historieVálečná historie:Podnětem 1.sv.války byl atentát na rakouského následníka trůnu v Sarajevu.Pád centrálních mocností uvrhá Bosnu a Hercegovinu do náruče nového státu-Království Srbů,Chorvatů a Slovinců,který je v roce 1929 přejmenován na Jugoslávii.
Z bojů 2.sv.války vychází komunistický odboj v čele s J.B.Titem.Dochází k obnově předválečné Jugoslávie.V letech 1945-1992 je BaH součástí státu se silným represivním aparátem kde je jakákoliv odchylka od stranické doktríny trestána.V 80.letech,během politické liberalizace,se dosud pevné státní struktury rozpadají a ideologie bratrství je nahrazována militantním nacionalismem v moci lidí s pochybnou minulostí.Na počátku 90.let dosahuje jugoslávská krize vrcholu.Slovinsko a Chorvatsko se osamostatňuje,krátce po nich Makedonie a Bosna a Hercegovina.V etnicky smíšených oblastech vypukají politicky řízené střety,které přerostou ve zničující válku.
V letech 1992-1995 Bosna a Hercegovina fakticky zaniká její obyvatelé se stávají vlastními nepřáteli a na další osud své země mají rozdílné názory.Byla to nesmyslná válka,která tuto zemi poznamenala a byly nelidsky zabíjeny lidé,děti,které které znásilňovali a podřezávaly krky(vzato byla to taková etnická čistka)
Díky mezinárodnímu společenství je obnovena územní integrita státu,do chodu jsou dány společné instituce a Bosna a Hercegovina zůstala formálně suveréním státem.
Pro turisty:Bosna a Hercegovina zrušila bez časového omezení turistická víza pro české a slovenské turisty.

15.11.2007 | Autor: Marko | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod